Datecno Oy

Johtavan tason ratkaisut

Datecno Oy Etusivu  

Datecno Oy Etusivu
Päivitetty 19.5.2010

Arvonlisäversoprosenttien 2010 muutokset 

Arvonlisäveroprosentit Suomessa muuttuvat 1.7.2010 alkaen seuraavasti:. 

Dirika ohjelma käsittelee uudet alv-verokannat laskuille ja raporteille oikein kun ohjelman asetuksiin tehdään tarvittavat muutokset. 

 

1. ALV- muutokset manuaalisesti tehtynä 

Jos yrityksellä on pieni, vain muutaman kymmenen nimikkeen rekisteri voidaan tarvittavat muutokset tehdä nopeasti  käsin. Illalla 30.6.2010 ennen kuin laskuttaminen Dirika-ohjelmalla aloitetaan 1.7.2010 on  tehtävä ohjelmaan seuraavat asetuksien muutokset.

1.1. Dirika Asetuksia näyttö 

Muuta asetuksia näytöllä olevat nykyiset kolme alv-verokantaa:

-Lukema 8% muutetaan --> lukemaksi 9%

-Lukema 12% muutetaan --> lukemaksi 13%

-Lukema 22% muutetaan --> lukemaksi 23%

1.2.Dirika varastorekisteri 

Varastorekisteri käydään läpi, ja kunkin tuotteen arvonlisäveroprosentit muutetaan yllä olevan muutoksen mukaisesti. 
Varasto alv

 

ALV-muutoksien teko varastonäytöllä, 12% --> 13%.

 

1.3.Dirika Tilaustenkäsittelymodulin tilaustietokanta

Asiakkaat joilla on käytössä myös Dirikan Tilaustenkäsittely käytössään joutuvat käymään lisäksi myös olemassa olevan, laskuttamattoman tilauskannan lävitse. Kaikki laskutettavissa oleva tilauskanta kannattaa laskuttaa pois ennen alv-muutoksia.

Tilauskantaan syötetyillä tilausriveillä on edelleen vanha 22% alv kanta olemassa ja joka tilausriville pitää 1.7.2010 muutoksen jälkeen muuttaa uusi 23% alv-prosentti. Muutos voidaan tehdä suoraan joko Tilaustenkäsittelyn näytöllä käsin, tai viimeistään laskuriveille sen jälkeen kun tilaus on muutettu Laskuksi ja ennen kuin lasku lähetetään asiakkaalle.

Omille asiakkaille on mahdollisesti ehditty lähettää ennen 30.6.2010 päivää kirjallinen tilausvahvistus jossa tilauksen loppusumma on vahvistettu 22% alv kannan mukaisin hinnoin. 

Jos tällainen tilaus kuitenkin laskutetaan vasta uuden alv-kannan astuttua voimaan on alv-verotuksellinen perusperusperiaate että hinnat laskutetaan asiakkaalta uuden alv-kannan mukaisella hinnalla. Tällöin siis laskun alv-verollinen loppusumma on korkeampi kuin alkuperäisen kirjallisen tilausvahvistuksen loppusumma.

 

2. ALV- muutokset päivitysohjelman avulla

2.1.Päivityksen apuohjelma

Mikäli varastorekisterissä on päivitettävänä useita satoja tai tuhansia nimikkeitä, kannattaa tämä päivitys tehdä oheisen ALV2010.EXE -apuohjelman avulla

Lataa ALVT2010 ohjelma tästä linkistä 

ALVT2010.ZIP tiedostossa oleva ALVT2010 -asennusohjelma klikataan käyntiin. Asennus ehdottaa ohjelman asennusta C:\DIRIKA kansioon, joka hyväksytään mikäli Dirika ohjelma on asennettuna kyseiseen kansioon. 

Jos käytössä on Dirika verkkoversio on päivitysohjelma asennettava verkon palvelinkoneelle ja suoritettava päivitysohjelma siellä.

Asennuksen päätyttyä ALV-päivitysohjelma avautuu automaattisesti ruudulle.

(HUOM. 1.9x versiota olevat Dirika ohjelmat ovat yli 8 vuotta vanhaa versioita ja tämä päivitysohjelma ei toimi niiden kanssa. Näissä muutokset täytyy tehdä käsin varastorekisteriin.)

Varasto alv

 

ALV2010 päivitysohjelman näyttö

Päivitysohjelma kannattaa ladata koneelle jo ennen varsinaista 30.6.2010 päivityspäivää ja samalla tutustua ohjelman ruudulla oleviin ohjeisiin

Suorita varsinainen päivitysajo kuitenkin vasta  illalla 30.6.2010 ennen seuraavan päivän myyntien aloittamista. 

ALV2010-ohjelma käy läpi koko Dirika varastorekisterin ja muuttaa arvonlisäverot yllä olevan muutoslistan mukaisesti.

 

2.2.Dirika Tilaustenkäsittelyn tilaustietokanta ja reskontrat 

ALV2010-ohjelma on yleiskäyttöinen apuohjelma joka soveltuu käytettäväksi kaikille vuosina 2003..2010 toimitetuille Dirika-ohjelmille. 

Tällaisena yleiskäyttöisenä ohjelmana se pystyy päivittämään Dirikan varastorekisterin ja perusrekisterin alv-kannat, mutta se ei päivitä Tilauskantaa eikä myöskään mahdollisen Tarjouslaskennan alv-kantoja.

Täällä on verottajan tarkka ohje millä alv-prosentilla kullakin ajalla toimitetut tuotteet ja palvelut pitää 1.7.2010 jälkeen laskuttaa. Yleisohje on että tavara laskutetaan tavaran toimituspäivänä vallinneen alv-prosentin mukaisella prosentilla. Vaikka laskun päiväys on jo 1.7.2010 jälkeenkin, saattaa laskulla edelleen siis esiintyä myös 22% laskurivejä.

Tilauskannassa olevat tilausrivit ja niiden alv-kannat on siksi käytävä läpi manuaalisesti, edellä 1.3 kohdassa kerrotun ohjeen mukaisesti. 

Samoin Dirikan myynti ja ostoreskontra -modulien tilikartoissa olevat 22% alv-merkinnät pitää käsin muuttaa 23%:ksi. Tämä siis siinä tapauksessa että ko. reskontria käytetään niin, että kirjanpidollinen tiliöinnin toiminto on käytössä.

Etusivu |  Dirika ohjelmat |  Kassaohjelma |  Demoversiot | 

2012 © Datecno Oy